Dành cho người bán
Hệ thống báo cáo phân tích bán hàng Hệ thống báo cáo
phân tích bán hàng
Có cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh, tình trạng hợp tác với KH, hiệu suất của đội ngũ nhân viên qua các báo cáo phân tích đa chiều Có cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh, tình trạng hợp tác với KH, hiệu suất của đội ngũ nhân viên qua các báo cáo phân tích đa chiều
Cách thức hoạt động
Hệ thống phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động bán hàng Hệ thống phân tích dữ liệu
liên quan đến hoạt động bán hàng

Báo cáo được truy xuất dựa vào thông tin KH và dữ liệu bán hàng

Doanh nghiệp truy xuất báo cáo phân tích bán hàng Doanh nghiệp truy xuất
báo cáo phân tích bán hàng

Truy xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí

Báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu bán hàng theo

Doanh thu theo thời gian, ngành hàng, mặt hàng, khu vực

Doanh thu theo nhân viên bán hàng

Thống kê liên quan đến báo giá trên từng sản phẩm

Tỷ lệ chuyển đổi từ KH tiềm năng sang KH hiện hành

Báo cáo chỉ tiêu bán hàng của từng NPP

So sánh giá bán của DN so với giá bán trung bình trên từng sản phẩm, v.v

Lợi ích

Thông qua các báo cáo phân tích đa chiều, DN nhìn nhận được toàn diện về hoạt động kinh doanh, tình trạng hợp tác với KH, hiệu suất của đội ngũ nhân viên

Giúp DN điều chỉnh kế hoạch bán hàng, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi KH mục tiêu cũng như củng cố mối quan hệ với KH hiện hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của tổ chức

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội