Dành cho người bán
Quản lý danh mục
sản phẩm cần bán trực tuyến
Quản lý danh mục
sản phẩm cần bán trực tuyến
Đơn giản, tiện lợi và hiệu quả hơn trong việc khởi tạo
và quản lý danh mục sản phẩm cần bán
Nâng cao mức độ nhận diện của sản phẩm và thương hiệu, gia tăng doanh số
Đơn giản, tiện lợi và hiệu quả hơn trong việc khởi tạo
và quản lý danh mục sản phẩm cần bán
Nâng cao mức độ nhận diện của sản phẩm và thương hiệu, gia tăng doanh số
Cách thức hoạt động
ATALINK khởi tạo sẵn dữ liệu trên hệ thống ATALINK khởi tạo sẵn dữ liệu trên
hệ thống

Thông tin sản phẩm được nhập sẵn và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế giúp đồng bộ thông tin giữa DN và KH, NPP

DN khởi tạo và quản lý danh mục sản phẩm cần bán trực tuyến DN khởi tạo và quản lý danh mục
sản phẩm cần bán trực tuyến

Tìm, chọn, thêm thông tin có sẵn với:

Nguồn gốc sản phẩm được xác thực

Hình ảnh được chuẩn hóa

Thông tin mô tả thuộc tính, tính năng sản phẩm, mã sản phẩm được chuẩn hóa

Truy vấn lịch sử quản lý danh mục sản phẩm

Thông tin sản phẩm luôn được cập nhật và lưu trữ vào bộ dữ liệu gốc trên ứng dụng

Lợi ích

Đơn giản, tiện lợi trong việc khởi tạo và đồng bộ dữ liệu giữa DN và KH, NPP. Từ đó, hạn chế đến 99,9% sai sót thông tin trong quá trình nhập liệu

Cập nhật thông tin, tình trạng kinh doanh sản phẩm đến KH một cách nhanh chóng

Nâng cao mức độ nhận diện của sản phẩm và thương hiệu, gia tăng doanh số

Dễ dàng chuyển đổi các sản phẩm trong danh mục thành thư chào hàng hoặc đơn bán hàng

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội