Dành cho người bán
Quản lý đơn bán hàng trực tuyến Quản lý đơn bán hàng
trực tuyến
Nâng cao hiệu quả quản lý đơn bán hàng
Đơn giản, tiện lợi trong việc theo dõi và quản lý trạng thái đơn hàng
Nâng cao hiệu quả quản lý đơn bán hàng
Đơn giản, tiện lợi trong việc theo dõi và quản lý trạng thái đơn hàng
Cách thức hoạt động
Doanh nghiệp khởi tạo đơn bán hàng

Sử dụng lại mẫu đơn bán hàng đã được lưu trên ứng dụng

Hoặc đơn bán hàng mới có thể được:

Tạo từ danh mục sản phẩm cần bán trực tuyến

Tạo từ báo giá đã gửi đến KH

Tạo từ thư chào hàng

Hoặc DN nhận đơn bán hàng được hệ thống tạo mới và gửi đến dựa trên đơn mua hàng từ KH

Khách hàng tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Hệ thống thông báo đa kênh giúp KH nhanh chóng nhận được thông tin về đơn hàng

Người dùng đủ thẩm quyền của KH tiến hành xem và xử lý đơn hàng một cách tức thời

Cập nhật trạng thái đơn hàng

DN và KH cập nhật thông tin và trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực

Nhận các thông báo nhắc nhở khi đến thời gian giao hàng / nhận hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đúng tiến độ

DN tương tác, phản hồi trực tuyến với KH một cách nhanh chóng và tức thời

Doanh nghiệp quản lý đơn bán hàng

Quản lý đơn bán hàng và dữ liệu lịch sử theo: KH, nhân viên bán hàng, tình trạng đơn hàng, ngày giao hàng, v.v

Nhân viên kho kiểm soát chi tiết đơn bán hàng cần giao theo: mặt hàng, KH, địa điểm cần giao, chi phí giao hàng

Đội điều hàng lên kế hoạch giao hàng và điều phối nhân viên giao hàng

Xuất danh sách đơn bán hàng

Đặt lịch tạo đơn bán hàng định kỳ

Lợi ích

DN dễ dàng cập nhật thông tin, trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực

DN tương tác trực tuyến, nhanh chóng với KH trong quá trình xử lý đơn hàng đảm bảo đơn hàng được giao đúng, đủ, kịp thời

Người dùng đủ thẩm quyền có thể xem xét thông tin chi tiết đơn hàng và tiến hành xử lý, đảm bảo tính minh bạch, có hệ thống trong hoạt động kinh doanh của DN

Hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm thời gian trong việc khởi tạo đơn hàng

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội