Dành cho người bán
Quản lý thư chào hàng trực tuyến Quản lý thư chào hàng
trực tuyến
Nâng cao hiệu quả chương trình quảng bá,
khuyến mãi sản phẩm, dịch vụ của DN
Cách thức hoạt động
Doanh nghiệp tạo thư chào hàng

Tạo mới thư chào hàng dựa trên dữ liệu sản phẩm có sẵn được chuẩn hóa bởi ATALINK

ATALINK tìm, phân loại và đề xuất KH mục tiêu dựa trên sản phẩm cần bán của DN

DN gửi thư chào hàng trực tiếp đến KH mục tiêu, KH hiện tại hoặc đăng lên Marketplace để tiếp cận với nhiều KH hơn

Hệ thống thông báo đa kênh giúp KH mục tiêu, KH hiện tại nhanh chóng nhận được thư chào hàng

Doanh nghiệp nhận và phản hồi thương lượng từ KH Doanh nghiệp nhận và
phản hồi thương lượng từ KH

Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng nhận được phản hồi từ KH

DN phản hồi thương lượng với KH trực tuyến, nhanh chóng và tức thời

Ra quyết định bán hàng (*)

DN quản lý kết quả thư chào hàng và dữ liệu lịch sử DN quản lý kết quả
thư chào hàng và dữ liệu lịch sử

Quản lý kết quả thư chào hàng

Ứng dụng lưu lại các thư chào hàng cũng như thông tin thương lượng giữa DN và KH; giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả bán hàng

(*) Nghiệp vụ nội bộ của Doanh nghiệp
Lợi ích

Hiệu quả, tiện lợi trong việc tạo thư chào hàng, thương lượng và bán hàng

Tối ưu việc củng cố mối quan hệ với KH hiện hành, kết nối với KH mục tiêu qua các chương trình ưu đãi, tri ân

Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và KH trao đổi thông tin trực tuyến, tức thời giúp nâng cao hiệu suất kinh doanh

Đưa ra các kế hoạch quảng bá, khuyến mãi sản phẩm, dịch vụ đúng thời điểm và đúng đối tượng thông qua phân tích lịch sử gửi thư chào hàng & thương lượng với KH được lưu trữ trên hệ thống

Dễ dàng chuyển đổi thư chào hàng thành đơn hàng bán

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội