Dành cho người mua
Đánh giá chất lượng
Nhà cung cấp trực tuyến
Đánh giá chất lượng
Nhà cung cấp trực tuyến
Nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn NCC Nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn NCC
Cách thức hoạt động
Đánh giá NCC

DN được đánh giá khi và chỉ khi đã phát sinh mối quan hệ DN – NCC trên ứng dụng

Tìm, chọn, thêm hoặc nhân bản danh sách các tiêu chí đánh giá, giúp tiết kiệm thời gian khởi tạo, rà soát chất lượng của từng NCC

DN có thể đánh giá NCC ở các mức chi tiết khác nhau

Nhận xét, đánh giá chung

Nhận xét, đánh giá theo 5 tiêu chí

Nhận xét, đánh giá trên từng đơn hàng

DN có thể dễ dàng thiết lập các tiêu chí đánh giá mà DN muốn tự định nghĩa

Hệ thống quản lý đánh giá và dữ liệu lịch sử Hệ thống quản lý đánh giá
và dữ liệu lịch sử

Ứng dụng lưu trữ thông tin các đánh giá, giúp DN và các DN khác trên hệ thống có được nguồn tham khảo năng lực NCC đáng tin cậy nhất

Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được đánh giá từ DN

NCC phản hồi đánh giá

Người dùng đủ thẩm quyền của NCC tiến hành xem và phản hồi đánh giá từ DN

Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng nhận phản hồi từ NCC

Lợi ích

Bổ sung vào nguồn dữ liệu nội bộ để phục vụ báo cáo phân tích và góp ý nhằm cải tiến chất lượng NCC, đồng thôi giúp các DN khác trên hệ thống có được nguồn tham khảo năng lực NCC đáng tin cậy và hiệu quả nhất

Hiệu quả trong việc quản lý hiệu suất NCC, giảm thiểu rủi ro trong quá trình lựa chọn NCC để đảm bảo chất lượng sản phẩm cần mua và các dịch vụ kèm theo

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội