Dành cho người mua
Hệ thống báo cáo phân tích mua hàng Hệ thống báo cáo
phân tích mua hàng
Quản lý mua hàng hiệu quả,
tối ưu hóa chi phí mua sắm cho DN
Quản lý mua hàng hiệu quả,
tối ưu hóa chi phí mua sắm cho DN
Cách thức hoạt động
Hệ thống phân tích hoạt động mua hàng của DN Hệ thống phân tích hoạt động
mua hàng của DN

Dựa vào thông tin NCC và dữ liệu mua hàng

Doanh nghiệp truy xuất báo cáo phân tích mua hàng Doanh nghiệp truy xuất
báo cáo phân tích mua hàng

Truy xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí

Báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu mua hàng theo

Địa điểm

Ngành hàng

NCC

Sản phẩm

Xu hướng chi tiêu

Đánh giá NCC

Lợi ích

Thông qua các báo cáo phân tích đa chiều, DN nhìn nhận toàn diện về hoạt động mua hàng, tình trạng hợp tác với NCC và hiệu suất của đội ngũ nhân viên

Giúp DN điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, củng cố mối quan hệ với NCC nhằm tối ưu hóa chi phí mua sắm, góp phần nâng cao lợi nhuận cho DN

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội