Dành cho người mua
Quản lý báo giá trực tuyến Minh bạch, công bằng
trong việc lựa chọn NCC để tối ưu hóa
chi phí mua hàng
Minh bạch, công bằng
trong việc lựa chọn NCC để tối ưu hóa chi phí mua hàng
Cách thức hoạt động
DN tạo mới yêu cầu báo giá

Tạo mới yêu cầu báo giá dựa trên dữ liệu có sẵn được chuẩn hóa bởi ATALINK

ATALINK tìm, phân loại và đề xuất NCC tiềm năng dựa trên nhu cầu mua hàng của DN

DN gửi yêu cầu báo giá trực tiếp đến NCC phù hợp hoặc đăng lên Marketplace để tiếp cận với nhiều NCC

Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được yêu cầu báo giá

Nhận báo giá từ NCC

Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng nhận báo giá từ NCC

Ứng dụng “niêm phong” báo giá để đảm bảo bí mật cho đến ngày xét duyệt

Người dùng đủ thẩm quyền tiến hành mở và xét duyệt báo giá

Thương lượng để lựa chọn NCC (*)

DN thương lượng với NCC trực tuyến, nhanh chóng và tức thời

Quyết định lựa chọn NCC (*)

DN quyết định lựa chọn NCC theo tiêu chí mà DN tự định nghĩa

Thông tin được đảm bảo bí mật trong quá trình lựa chọn NCC

Quản lý kết quả báo giá

NCC nhận được thông báo trúng thầu/ không trúng thầu

Ứng dụng lưu lại các báo giá cũng như thông tin thương lượng giữa DN và NCC; giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả mua hàng

(*) Nghiệp vụ nội bộ của Doanh nghiệp
Lợi ích

Hiệu quả, tiện lợi trong việc tạo báo giá, thương lượng và lựa chọn NCC

Mở rộng cơ hội tìm kiếm NCC uy tín trên hệ thống bên cạnh những NCC hiện hành

Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và NCC trao đổi thông tin trực tuyến

Báo giá được “niêm phong” đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình xét duyệt báo giá và lựa chọn NCC

Ứng dụng lưu trữ toàn bộ các báo giá và thông tin thương lượng giữa DN với NCC, giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả mua hàng

Dễ dàng chuyển đổi báo giá thành đơn hàng mua

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội