Dành cho người mua
Quản lý danh mục
sản phẩm cần mua trực tuyến
Quản lý danh mục
sản phẩm cần mua
trực tuyến
Đơn giản, tiện lợi và hiệu quả hơn trong việc khởi tạo
và quản lý danh mục sản phẩm cần mua
Đơn giản, tiện lợi và hiệu quả hơn
trong việc khởi tạo và
quản lý danh mục sản phẩm cần mua
Cách thức hoạt động
ATALINK khởi tạo sẵn dữ liệu trên hệ thống ATALINK khởi tạo sẵn dữ liệu
trên hệ thống

Thông tin sản phẩm được nhập sẵn và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế giúp đồng bộ thông tin giữa DN và NCC

DN khởi tạo và quản lý danh mục sản phẩm cần mua trực tuyến DN khởi tạo và quản lý
danh mục sản phẩm cần mua
trực tuyến

Tìm, chọn, thêm thông tin có sẵn với

Nguồn gốc sản phẩm được xác thực

Hình ảnh được chuẩn hóa

Thông tin mô tả thuộc tính, tính năng sản phẩm, mã sản phẩm được chuẩn hóa

Truy vấn lịch sử quản lý danh mục sản phẩm

Thông tin sản phẩm luôn được cập nhật và lưu trữ vào bộ dữ liệu gốc trên ứng dụng

Hệ thống đề xuất các NCC có
sản phẩm tương ứng

Dựa vào danh mục sản phẩm cần mua mà ứng dụng đề xuất NCC tiềm năng

Tìm, chọn, thêm NCC được đề xuất hoặc danh sách NCC có sẵn trên ứng dụng

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Lợi ích

Đơn giản, tiện lợi trong việc khởi tạo và đồng bộ thông tin dữ liệu giữa doanh nghiệp và NCC. Từ đó, hạn chế đến 99,9% sai sót thông tin trong quá trình nhập liệu

Danh mục sản phẩm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế:

Sản phẩm được xác thực nguồn gốc, xuất xứ

Hình ảnh được chuẩn hóa

Thông tin mô tả thuộc tính, tính năng sản phẩm, mã sản phẩm được chuẩn hóa

Doanh nghiệp dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Dễ dàng chuyển đổi các sản phẩm trong danh mục thành yêu cầu báo giá hoặc đơn mua hàng

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội