Dành cho người mua
Quản lý Nhà cung cấp trực tuyến Quản lý Nhà cung cấp
trực tuyến
Đơn giản, hiệu quả trong việc tạo dựng và
duy trì mối quan hệ cùng thắng bền vững với NCC
Đơn giản, hiệu quả trong việc tạo dựng và
duy trì mối quan hệ cùng thắng bền vững với NCC
Cách thức hoạt động
Khởi tạo danh sách NCC

Hệ thống đề xuất các NCC phù hợp dựa vào ngành nghề kinh doanh và danh mục sản phẩm cần mua của DN

Tìm, chọn, thêm NCC phù hợp dựa trên dữ liệu gốc gần 800,000 DN đã được chuẩn hóa và xác thực

NCC nhận yêu cầu kết nối

Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được yêu cầu kết nối

NCC chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết nối dựa theo tiêu chí mà NCC tự định nghĩa

Thông tin được đảm bảo bí mật trong quá trình NCC nhận yêu cầu kết nối

DN kết nối với NCC

DN nhận được thông báo NCC chấp nhận / từ chối yêu cầu

Mối quan hệ giữa DN và NCC được xác thực, phục vụ cho các giao dịch về sau

Hệ thống tự động đồng bộ hóa thông tin 2 chiều giữa DN và NCC mỗi khi có thay đổi

Lợi ích

Hiệu quả trong việc đồng bộ hóa thông tin giữa DN và NCC

Nâng cao hiệu quả quá trình mua hàng, giảm thiểu các thao tác, đưa ra quyết định mua sắm nhanh hơn dựa trên thông tin được cung cấp

Quản lý dễ dàng thông tin và hiệu suất của NCC

Thông tin liên hệ

Lịch sử mua hàng từ NCC

Thông tin khác từ NCC

Đơn giản, hiệu quả trong việc kết nối và tương tác với NCC

Nhanh chóng nhận được các thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới, … từ NCC

TRẢI NGHIỆM NGAY
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội