Trải nghiệm ATALINK trên môi trường Demo

Trong kịch bản demo này, chúng tôi minh họa việc ATALINK giúp Công ty Cổ phần SX-TM Toàn Cầu (Global Mart) quản lý và tương tác trực tuyến với NCC, KH và NPP trong một chuỗi cung ứng như hình dưới.

Global Mart là một trong những Công ty hàng đầu về lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm tại thị trường Việt Nam, với tổng doanh thu hằng năm đạt từ 600 – 1.000 tỷ đồng.

Thành lập vào năm 2008, sau 12 năm hoạt động, Global Mart đã phát triển mạnh mẽ với với đội ngũ hơn 100 nhân viên kinh doanh, hệ thống hơn 20 Nhà phân phối và hơn 4.000 Khách hàng phủ khắp cả nước.

Để trải nghiệm giải pháp với mô hình Doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối (Mô hình của Global Mart), truy cập demo.atalink.com theo tài khoản sau

Để trải nghiệm cách Sài Gòn Food (1 NPP của Global Mart) tương tác với Khách hàng, đăng nhập demo.atalink.com với tài khoản sau

Để trải nghiệm cách Sài Gòn Food (1 NPP của Global Mart) tương tác với Global Mart, đăng nhập demo.atalink.com với tài khoản sau

Bắt đầu trải nghiệm giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ngay hôm nay!