atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Marketplace|Profile
avatar
Hội Doanh Nghiệp Quận 2
TP. Hồ Chí Minh
Trang chủ
Hồ sơ hội / Hiệp hội
Cơ cấu tổ chức
Liên hệ
Thông tin hội/ hiệp hội
Địa chỉ
Lầu 2, 249 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
Thành phố
TP. Hồ Chí Minh
Quốc gia
Việt Nam
Tổng quan về hội hiệp hội / hiệp hội
Hội DNQ2 tiền thân là CLB Doanh nghiệp Quận 2 hoạt động từ tháng 9/2002 trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 2. Hội DNQ2 tạo một môi trường cho các doanh nghiệp là hội viên được nâng cao kỹ năng quản lý/lãnh đạo doanh nghiệp, tạo mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp mở rộng, tìm kiếm các mối quan hệ chất lượng, hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đồng thời là môi trường giao lưu, tiếp xúc với chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Nhiệm vụ Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, WTO, TPP, kỹ thuật cho hội viên, tổ chức các loại hình nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh; Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Liên kết Hội – Nhóm nhằm mở rộng mối quan hệ từ đó tạo ra các cơ hội kinh doanh cho hội viên; Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gặp phải đối với cơ quan quản lý nhà nước. Sứ mạng Hội DNQ2 là giúp cho hội viên của mình phát triển kinh doanh thông qua hệ thống mạng lưới kết nối chuyên nghiệp, giúp họ tạo dựng quan hệ và lòng tin đối với những hội viên thân hữu trong Hội của mình bằng sự cam kết nghiêm túc trong những hoạt động của Hội DNQ2, luôn luôn cải tiến, thay đổi bản thân cũng như chất lượng dịch vụ, sản phẩm mà Hội viên đang cung cấp theo chiều hướng ngày càng tốt hơn; là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắt, khó khăn; góp phần vào việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế Quận Mục tiêu hoạt động Tạo mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp, từ đó mở rộng mối quan hệ; Tạo cơ hội kinh doanh thông qua các hội viên/khách mời trao cơ hội kinh doanh cho nhau; Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để các nhà doanh nghiệp tham gia tốt các hoạt động xã hội; Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp từ đó giúp cho các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa/dịch vụ.
phone_v2
Tổng đài hỗ trợ: 1800555540
email_v2
ATALINK  © 2020