atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Chính sách người dùng

Giới Thiệu

Cập nhật lần cuối vào 27/12/2018

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (viết tắt tiếng Anh là "EULA") là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa người dùng, với tư cách là một cá nhân hoặc một tổ chức, và ATALINK. Bằng cách tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng này trên Android, iOS và các nền tảng khác (sau đây được gọi là "Ứng dụng"), người dùng đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu người dùng không đồng ý với thỏa thuận này, vui lòng không đánh dấu vào ô "Tôi đồng ý với…" và không sử dụng Ứng dụng.

Người dùng đồng ý rằng việc cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng biểu thị rằng người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

Trải nghiệm của người dùng trên ATALINK từ các bài đăng, sự kiện, chức năng thành viên, tin nhắn, bán hàng, mua hàng hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác sẽ giúp người dùng tìm kiếm và kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức cũng như các dịch vụ khác quan trọng với người dùng để tạo nên cộng đồng tốt đẹp hơn.

1. Giấy Phép

ATALINK cấp cho người dùng, theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, giấy phép cá nhân không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng cho mục đích sử dụng cá nhân của họ.

2. Hạn Chế

Người dùng hiểu và đồng ý rằng họ sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng theo cách tuân thủ tất cả các luật hiện hành trong các khu vực pháp lý nơi họ sử dụng Ứng dụng. Việc sử dụng của người dùng phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan đến quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
Người dùng có thể không được:
 • Tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng
 • Sao chép hoặc tái phát triển Ứng dụng
 • Bán, chuyển nhượng, cấp phép, tiết lộ, phân phối hoặc chuyển giao, cung cấp Ứng dụng hoặc bất kỳ bản sao nào của Ứng dụng dưới mọi hình thức cho bất kỳ bên thứ ba nào
 • Thay đổi, dịch, dịch ngược, thiết kế ngược Ứng dụng hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào đã nói ở trên, trừ khi điều này được cho phép bởi pháp luật hiện hành
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền nào trên Ứng dụng
 • Sử dụng các dịch vụ để lừa gạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, xuyên tạc bản thân hoặc liên kết của người dùng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
 • Tham gia vào việc gửi thư rác hoặc lừa đảo
 • Vi phạm bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi việc người dùng sử dụng dịch vụ hoặc đăng nội dung không thuộc về họ
 • Thu thập thông tin về người dùng mà không có sự đồng ý của họ
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động cấu thành tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, v.v.) hoặc khuyến khích, tiếp tay cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào
 • Liên quan đến bất kỳ loại vi rút máy tính hoặc các thiết bị hay mã phá hoại nào có tác động làm hỏng, can thiệp, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống phần mềm hoặc phần cứng, dữ liệu hoặc thông tin nào
 • Sử dụng bất kỳ rô bốt, chương trình/ phần mềm thu thập dữ liệu, công cụ khai thác dữ liệu, công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ dưới sự cho phép của ATALINK
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho ATALINK
 • Sử dụng Phần mềm để tạo lợi thế cạnh tranh
 • Chia sẻ hoặc xuất bản Ứng dụng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATALINK
Ngoài ra, nếu người dùng đã đăng ký làm người bán hàng trên Ứng dụng, họ không được:
 • Đăng hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào bị hạn chế hoặc bị cấm theo luật pháp và quy định
 • Đăng, liệt kê hoặc tải lên nội dung, các mục trong những danh mục hoặc lĩnh vực không phù hợp trên Ứng dụng của chúng tôi
 • Đăng nội dung sai, không chính xác, gây hiểu lầm, lừa đảo, nói xấu hoặc bôi nhọ
 • Phân phối hoặc gửi thư rác, liên lạc không mong muốn
 • Không cung cấp các mặt hàng do chính người dùng bán, trừ khi người dùng có lý do hợp lệ, ví dụ: người mua không tuân thủ các điều khoản của họ hoặc họ không thể liên hệ với người mua

3. Dữ Liệu Và Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin nhất định về họ khi cần thiết. Tất cả thông tin mà họ cung cấp cho chúng tôi sẽ chịu sự chi phối của Chính sách bảo mật của ATALINK. Nếu người dùng sử dụng Ứng dụng, thông tin họ cung cấp cho ATALINK cũng sẽ chịu sự chi phối của Chính sách bảo mật nêu trên. Khi lựa chọn sử dụng Ứng dụng, người dùng cho thấy sự hiểu biết và chấp nhận của họ đối với Chính sách bảo mật của ATALINK. Người dùng hiểu và đồng ý rằng ATALINK có thể tiết lộ thông tin nếu pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình pháp lý, thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này.

4. KHÔNG ĐẢM BẢO

ATALINK KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU HOẶC NHU CẦU NÀO NGƯỜI DÙNG, HOẶC KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG ỨNG DỤNG SẼ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG XẢY RA LỖI, HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO XẢY RA CŨNG SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ NỀN TẢNG NÀO.

ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. ATALINK TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC DỊCH VỤ CỦA ATALINK ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", "CÓ SẴN" VÀ "VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI", VÀ TỪ ĐÓ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN , BẤT KỲ BẢO HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ BỀN, HIỆU SUẤT, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN, ĐIỀU KIỆN VÀ CHỦ TRƯƠNG NHƯ VẬY ĐỀU BỊ LOẠI TRỪ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ATALINK KHÔNG TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM VỀ TÍNH HỢP LỆ, ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH, ĐẦY ĐỦ HOẶC HIỆN TẠI CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA ỨNG DỤNG; ATALINK KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI, CUNG CẤP, TRƯNG BÀY, MUA, BÁN VÀ / HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC HIỂN THỊ TRÊN ỨNG DỤNG KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA NÀO; VÀ ATALINK KHÔNG TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC HIỂN THỊ TRÊN ỨNG DỤNG.

5. Chấm Dứt Sử Dụng

Nếu chúng tôi xác định rằng người dùng đã vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc của các chính sách khác, giấy phép người dùng cuối sẽ bị chấm dứt và Ứng dụng phải được xóa khỏi thiết bị người dùng.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

NGƯỜI DÙNG HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ATALINK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH HỆ QUẢ VÀ RĂN ĐE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, THIỆN CHÍ, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI ATALINK CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY).

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI (BAO GỒM CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI) KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý KHÔNG GÁN TRÁCH NHIỆM CHO CHÚNG TÔI VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT TIỀN, THIỆN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, LỢI NHUẬN, CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO) ĐƯỢC TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP GÂY RA TỪ:

 • NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP (TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP) SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA ATALINK
 • VIỆC NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
 • VIỆC TRÌ HOÃN HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
 • VIRUS HOẶC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI KHÁC XUẤT HIỆN BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC LIÊN KẾT VỚI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
 • GÂY TỔN THẤT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG CỦA NGƯỜI DÙNG TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
 • NỘI DUNG, HÀNH ĐỘNG HOẶC VIỆC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA, HOẶC VIỆC PHÁ HỦY CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC CHO LÀ GIẢ MẠO

BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC, THÔNG QUA ỨNG DỤNG, ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA MỖI NGƯỜI DÙNG VÀ HỌ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CỦA ATALINK HOẶC DỮ LIỆU CÓ THỂ BỊ MẤT DO VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HAY THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG LỜI HAY BẰNG VĂN BẢN, NHẬN ĐƯỢC TỪ ATALINK HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ ỨNG DỤNG BỞI BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO CÓ THỂ TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG TÀI LIỆU NÀY.

ỨNG DỤNG CÓ THỂ CUNG CẤP CHO NGƯỜI DÙNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BÊN THỨ BA ĐỘC LẬP. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH HOẶC VIỆC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ATALINK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM NÀO NHƯ VẬY.

MỖI NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý ĐẢM BẢO CHO ATALINK, CÁC CHI NHÁNH, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ TỔN HẠI, TỪ BẤT KỲ HOẶC MỌI TỔN THẤT, KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ CHI PHÍ PHÁP LÝ TRÊN CƠ SỞ BỒI THƯỜNG ĐẦY ĐỦ) CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC HIỂN THỊ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG ĐÓ TRÊN ỨNG DỤNG) HOẶC TỪ VIỆC NGƯỜI DÙNG ĐÓ VI PHẠM BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI.

ATALINK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI DÙNG, ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG BỞI NGƯỜI KHÁC, BAO GỒM TÀI LIỆU PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP VÀ RỦI RO THIỆT HẠI TỪ TÀI LIỆU ĐÓ HOÀN TOÀN THUỘC VỀ MỖI NGƯỜI DÙNG. ATALINK BẢO LƯU QUYỀN NÀY, BẰNG CHI PHÍ CỦA MÌNH, CHO RẰNG VIỆC BẢO VỆ VÀ KIỂM SOÁT ĐỘC QUYỀN BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC SẼ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BỞI NGƯỜI DÙNG, TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÙNG SẼ HỢP TÁC VỚI ATALINK ĐỂ XÁC NHẬN BẤT KỲ BIỆN PHÁP BẢO VỆ NÀO KHẢ DỤNG.

ATALINK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN HOẶC KHOẢN TIẾT KIỆM, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN), DÙ CHO TRONG HỢP ĐỒNG, DO SƠ SUẤT, LỖI LẦM, QUYỀN LỢI HỢP PHÁP, HOẶC NÓI CÁCH KHÁC, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC XẢY RA DO MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN SAU ĐÂY:

 • VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
 • BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT NÀO VỀ HÀNG HÓA, MẪU THỬ, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ NGƯỜI DÙNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC THÔNG QUA ỨNG DỤNG
 • NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ VI PHẠM HOẶC ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI NGUYÊN ĐƠN CỦA BÊN THỨ BA LÀ VI PHẠM QUYỀN HOẶC KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA; THÔNG QUA VIỆC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI, CUNG CẤP, TRƯNG BÀY, MUA, BÁN VÀ / HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC HIỂN THỊ TRÊN ỨNG DỤNG
 • CÁC BÊN THỨ BA TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO
 • TUYÊN BỐ HOẶC CHỈ ĐẠO CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG ỨNG DỤNG NÀO
 • BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH, BAO GỒM CẢ CÁC SƠ SUẤT

CÁC GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ SẼ ÁP DỤNG DÙ CHO ATALINK CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO HAY KHÔNG HOẶC NÊN NHẬN THỨC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO NHƯ VẬY.

7. Giao Dịch Giữa Người Mua Và Người Bán

Thông qua Ứng dụng, ATALINK cung cấp các nền tảng để trao đổi thông tin giữa người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, ATALINK không đại diện cho cả người bán hoặc người mua trong các giao dịch cụ thể. ATALINK không kiểm soát và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp hoặc tính sẵn có của các sản phẩm hoặc dịch vụ được rao bán trên Ứng dụng hoặc khả năng người bán hoàn thành việc bán hàng hoặc khả năng người mua hoàn tất việc mua hàng.

Mỗi người dùng thừa nhận rằng họ hoàn toàn ý thức được rủi ro khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua và bán nào trên Ứng dụng, và họ hoàn toàn ý thức được rủi ro về trách nhiệm pháp lý hoặc tác hại của bất kỳ hoạt động gì liên quan đến việc giao dịch các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Ứng dụng ATALINK. Những rủi ro này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đại diện sai cho sản phẩm và dịch vụ, sơ đồ lừa đảo, chất lượng không đạt yêu cầu, không đáp ứng thông số kỹ thuật, sản phẩm bị lỗi hoặc nguy hiểm, sản phẩm bất hợp pháp, chậm trễ hoặc mặc định trong giao hàng hoặc thanh toán, tính toán sai chi phí, vi phạm bảo hành, vi phạm hợp đồng và tai nạn giao thông. Những rủi ro này cũng bao gồm các rủi ro mà việc sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, cung cấp, trưng bày, mua, bán và / hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc hiển thị trên Ứng dụng có thể vi phạm hoặc có thể được xác nhận là vi phạm Quyền của bên thứ ba, và rủi ro người dùng có thể phải chịu chi phí pháp lý hoặc các chi phí khác liên quan đến bên thứ ba trong việc khẳng định các quyền của họ hoặc liên quan đến bất cứ khiếu nại nào của bên bất kỳ mà họ có quyền bào chữa hoặc bồi thường liên quan đến việc khẳng định quyền, yêu cầu hoặc khiếu nại từ nguyên đơn của bên thứ ba. Những rủi ro này cũng bao gồm các rủi ro mà người tiêu dùng, người mua khác, người dùng cuối của sản phẩm hoặc những người khác tuyên bố đã bị tổn thương hoặc tổn hại liên quan đến các sản phẩm ban đầu mà người dùng có được thông qua giao dịch mua và bán liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng có thể bị tổn hại và / hoặc khẳng định các khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm đó. Tất cả các rủi ro nêu trên sau đây đều được gọi là "Rủi ro giao dịch".

Mỗi người dùng đồng ý rằng ATALINK sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, tác hại, sự bất tiện, gián đoạn kinh doanh hoặc các khoản chi tiêu dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ Rủi ro giao dịch nào.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về tất cả các điều khoản và điều kiện của các giao dịch được thực hiện trên, thông qua hoặc do việc sử dụng Ứng dụng hoặc dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản liên quan đến thanh toán, trả lại, bảo hành, vận chuyển, bảo hiểm, phí, thuế, tiêu đề, giấy phép, tiền phạt, giấy phép, xử lý, vận chuyển và lưu trữ.

8. Vi Phạm Bản Quyền

Bất kỳ và tất cả các nhãn hiệu hoặc dịch vụ mà ATALINK sử dụng liên quan đến Ứng dụng hoặc với các dịch vụ được ATALINK cung cấp đều là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của ATALINK. Thỏa thuận này không cấp cho người dùng bất kỳ quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với các nhãn hiệu đó và họ sẽ không khẳng định bất kỳ quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với các nhãn hiệu đó hoặc bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ thiết kế nào có thể gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đó.

9. Bồi Thường

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho ATALINK và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của chúng tôi không bị tổn hại từ mọi khiếu nại và các chi phí liên quan, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng. ATALINK bảo lưu quyền bảo vệ và kiểm soát tối đa bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến việc bồi thường bởi người dùng, trong phạm vi quyền hạn và chi phí của mình.

10. Hỗ Trợ Trên Ứng Dụng

Người dùng hiểu rằng việc sử dụng Ứng dụng của họ là có rủi ro và ATALINK có toàn quyền quyết định có cung cấp cho người dùng bất kỳ sửa chữa, cập nhật, nâng cấp, sửa lỗi, cải tiến và / hoặc bảo trì hoặc hỗ trợ khác của Ứng dụng không. Không bên thứ ba nào chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ cho Ứng dụng của ATALINK.

11. Khác

A. Việc cung cấp các Điều khoản này nhằm đưa ra các từ chối trong việc đại diện và bảo đảm, giới hạn trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường, sở hữu trí tuệ và luật điều chỉnh sẽ tồn tại khi chấm dứt các Điều khoản này.

B. Các Điều khoản trong văn bản này và mọi Điều khoản ứng dụng bất kỳ do ATALINK thiết lập sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận có liên quan giữa ATALINK và người dùng và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời trước đó. Các Điều khoản sẽ được điều chỉnh và cấu thành theo luật pháp Việt Nam, mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật. Người dùng đồng ý rằng quyền tài phán duy nhất sẽ được áp dụng cho các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến các Điều khoản hoặc đến việc người dùng sử dụng Ứng dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Người dùng cũng đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân của tòa án nhằm mục đích tranh tụng về bất kỳ yêu cầu hoặc hành động như trên. Không có bất kỳ miễn trừ nào cho các bên đối với việc vi phạm nêu trên được xem là miễn trừ cho các vi phạm trước hoặc sau đó. Các tiêu đề được sử dụng trong văn bản này chỉ nhằm mục đích tham khảo và sẽ không được coi là thuật ngữ/ văn kiện pháp lý.