atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người mua
Đánh giá chất lượng
Nhà cung cấp trực tuyến
Nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn NCC
Cách thức hoạt động
Đánh giá NCC
DN được đánh giá khi và chỉ khi đã phát sinh mối quan hệ DN – NCC trên ứng dụng
Tìm, chọn, thêm hoặc nhân bản danh sách các tiêu chí đánh giá, giúp tiết kiệm thời gian khởi tạo, rà soát chất lượng của từng NCC

DN có thể đánh giá NCC ở các mức chi tiết khác nhau
Nhận xét, đánh giá chung
Nhận xét, đánh giá theo 5 tiêu chí
Nhận xét, đánh giá trên từng đơn hàng
DN có thể dễ dàng thiết lập các tiêu chí đánh giá mà DN muốn tự định nghĩa
Hệ thống quản lý đánh giá và dữ liệu lịch sử
Ứng dụng lưu trữ thông tin các đánh giá, giúp DN và các DN khác trên hệ thống có được nguồn tham khảo năng lực NCC đáng tin cậy nhất
Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được đánh giá từ DN
NCC phản hồi đánh giá
Người dùng đủ thẩm quyền của NCC tiến hành xem và phản hồi đánh giá từ DN
Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng nhận phản hồi từ NCC
Lợi ích
Bổ sung vào nguồn dữ liệu nội bộ để phục vụ báo cáo phân tích và góp ý nhằm cải tiến chất lượng NCC, đồng thôi giúp các DN khác trên hệ thống có được nguồn tham khảo năng lực NCC đáng tin cậy và hiệu quả nhất
Hiệu quả trong việc quản lý hiệu suất NCC, giảm thiểu rủi ro trong quá trình lựa chọn NCC để đảm bảo chất lượng sản phẩm cần mua và các dịch vụ kèm theo
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội