atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người mua
Hệ thống báo cáo phân tích mua hàngQuản lý mua hàng hiệu quả,
tối ưu hóa chi phí mua sắm cho DN
Cách thức hoạt động
Hệ thống phân tích hoạt động mua hàng của DN
Dựa vào thông tin NCC và dữ liệu mua hàng
Doanh nghiệp truy xuất báo cáo phân tích mua hàng
Truy xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí
Báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu mua hàng theo
Địa điểm
Ngành hàng
NCC
Sản phẩm
Xu hướng chi tiêu
Đánh giá NCC
Lợi ích
Thông qua các báo cáo phân tích đa chiều, DN nhìn nhận toàn diện về hoạt động mua hàng, tình trạng hợp tác với NCC và hiệu suất của đội ngũ nhân viên
Giúp DN điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, củng cố mối quan hệ với NCC nhằm tối ưu hóa chi phí mua sắm, góp phần nâng cao lợi nhuận cho DN
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội