atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người mua
Quản lý báo giá trực tuyếnMinh bạch, công bằng
trong việc lựa chọn NCC để tối ưu hóa chi phí mua hàng
Cách thức hoạt động
DN tạo mới yêu cầu báo giá
Tạo mới yêu cầu báo giá dựa trên dữ liệu có sẵn được chuẩn hóa bởi ATALINK
ATALINK tìm, phân loại và đề xuất NCC tiềm năng dựa trên nhu cầu mua hàng của DN
DN gửi yêu cầu báo giá trực tiếp đến NCC phù hợp hoặc đăng lên Marketplace để tiếp cận với nhiều NCC
Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được yêu cầu báo giá
Nhận báo giá từ NCC
Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng nhận báo giá từ NCC
Ứng dụng “niêm phong” báo giá để đảm bảo bí mật cho đến ngày xét duyệt
Người dùng đủ thẩm quyền tiến hành mở và xét duyệt báo giá
Thương lượng để lựa chọn NCC (*)
DN thương lượng với NCC trực tuyến, nhanh chóng và tức thời
Quyết định lựa chọn NCC (*)
DN quyết định lựa chọn NCC theo tiêu chí mà DN tự định nghĩa
Thông tin được đảm bảo bí mật trong quá trình lựa chọn NCC
Quản lý kết quả báo giá
NCC nhận được thông báo trúng thầu/ không trúng thầu
Ứng dụng lưu lại các báo giá cũng như thông tin thương lượng giữa DN và NCC; giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả mua hàng
(*) Nghiệp vụ nội bộ của Doanh nghiệp
Lợi ích
Hiệu quả, tiện lợi trong việc tạo báo giá, thương lượng và lựa chọn NCC
Mở rộng cơ hội tìm kiếm NCC uy tín trên hệ thống bên cạnh những NCC hiện hành
Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và NCC trao đổi thông tin trực tuyến
Báo giá được “niêm phong” đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình xét duyệt báo giá và lựa chọn NCC
Ứng dụng lưu trữ toàn bộ các báo giá và thông tin thương lượng giữa DN với NCC, giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả mua hàng
Dễ dàng chuyển đổi báo giá thành đơn hàng mua
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội