atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người mua
Quản lý danh mục
sản phẩm cần mua trực tuyến
Đơn giản, tiện lợi và hiệu quả hơn trong việc khởi tạo
và quản lý danh mục sản phẩm cần mua
Cách thức hoạt động
ATALINK khởi tạo sẵn dữ liệu trên hệ thống
Thông tin sản phẩm được nhập sẵn và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế giúp đồng bộ thông tin giữa DN và NCC
DN khởi tạo và quản lý danh mục sản phẩm cần mua trực tuyến
Tìm, chọn, thêm thông tin có sẵn với
Nguồn gốc sản phẩm được xác thực
Hình ảnh được chuẩn hóa
Thông tin mô tả thuộc tính, tính năng sản phẩm, mã sản phẩm được chuẩn hóa
Truy vấn lịch sử quản lý danh mục sản phẩm
Thông tin sản phẩm luôn được cập nhật và lưu trữ vào bộ dữ liệu gốc trên ứng dụng
Hệ thống đề xuất các NCC có sản phẩm tương ứng
Dựa vào danh mục sản phẩm cần mua mà ứng dụng đề xuất NCC tiềm năng
Tìm, chọn, thêm NCC được đề xuất hoặc danh sách NCC có sẵn trên ứng dụng
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi cung ứng
Lợi ích
Đơn giản, tiện lợi trong việc khởi tạo và đồng bộ thông tin dữ liệu giữa doanh nghiệp và NCC. Từ đó, hạn chế đến 99,9% sai sót thông tin trong quá trình nhập liệu
Danh mục sản phẩm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế:
Sản phẩm được xác thực nguồn gốc, xuất xứ
Hình ảnh được chuẩn hóa
Thông tin mô tả thuộc tính, tính năng sản phẩm, mã sản phẩm được chuẩn hóa
Doanh nghiệp dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt trong toàn bộ chuỗi cung ứng
Dễ dàng chuyển đổi các sản phẩm trong danh mục thành yêu cầu báo giá hoặc đơn mua hàng
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội