atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người mua
Quản lý Nhà cung cấp trực tuyếnĐơn giản, hiệu quả trong việc tạo dựng và
duy trì mối quan hệ cùng thắng bền vững với NCC
Cách thức hoạt động
Khởi tạo danh sách NCC
Hệ thống đề xuất các NCC phù hợp dựa vào ngành nghề kinh doanh và danh mục sản phẩm cần mua của DN
Tìm, chọn, thêm NCC phù hợp dựa trên dữ liệu gốc gần 800,000 DN đã được chuẩn hóa và xác thực
NCC nhận yêu cầu kết nối
Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được yêu cầu kết nối
NCC chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết nối dựa theo tiêu chí mà NCC tự định nghĩa
Thông tin được đảm bảo bí mật trong quá trình NCC nhận yêu cầu kết nối
DN kết nối với NCC
DN nhận được thông báo NCC chấp nhận / từ chối yêu cầu
Mối quan hệ giữa DN và NCC được xác thực, phục vụ cho các giao dịch về sau
Hệ thống tự động đồng bộ hóa thông tin 2 chiều giữa DN và NCC mỗi khi có thay đổi
Lợi ích
Hiệu quả trong việc đồng bộ hóa thông tin giữa DN và NCC
Nâng cao hiệu quả quá trình mua hàng, giảm thiểu các thao tác, đưa ra quyết định mua sắm nhanh hơn dựa trên thông tin được cung cấp
Quản lý dễ dàng thông tin và hiệu suất của NCC
Thông tin liên hệ
Lịch sử mua hàng từ NCC
Thông tin khác từ NCC
Đơn giản, hiệu quả trong việc kết nối và tương tác với NCC
Nhanh chóng nhận được các thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới, ... từ NCC
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội