atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người bán
Hệ thống báo cáo phân tích bán hàngCó cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh, tình trạng hợp tác với KH, hiệu suất của đội ngũ nhân viên qua các báo cáo phân tích đa chiều
Cách thức hoạt động
Hệ thống phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động bán hàng
Báo cáo được truy xuất dựa vào thông tin KH và dữ liệu bán hàng
Doanh nghiệp truy xuất báo cáo phân tích bán hàng
Truy xuất báo cáo theo nhiều tiêu chí
Báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu bán hàng theo
Doanh thu theo thời gian, ngành hàng, mặt hàng, khu vực
Doanh thu theo nhân viên bán hàng
Thống kê liên quan đến báo giá trên từng sản phẩm
Tỷ lệ chuyển đổi từ KH tiềm năng sang KH hiện hành
Báo cáo chỉ tiêu bán hàng của từng NPP
So sánh giá bán của DN so với giá bán trung bình trên từng sản phẩm, v.v
Lợi ích
Thông qua các báo cáo phân tích đa chiều, DN nhìn nhận được toàn diện về hoạt động kinh doanh, tình trạng hợp tác với KH, hiệu suất của đội ngũ nhân viên
Giúp DN điều chỉnh kế hoạch bán hàng, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi KH mục tiêu cũng như củng cố mối quan hệ với KH hiện hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của tổ chức
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội