atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người bán
Quản lý đánh giá từ Khách hàngNguồn dữ liệu hỗ trợ DN cải tiến sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh nhằm giữ chân KH và nâng cao doanh thu
Cách thức hoạt động
Doanh nghiệp nhận đánh giá từ Khách hàng
DN được KH đánh giá khi và chỉ khi đã phát sinh mối quan hệ DN – KH trên ứng dụng
Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng có thông tin khi có đánh giá từ KH
Người dùng đủ thẩm quyền nhận các đánh giá từ KH ở các mức chi tiết khác nhau:
Nhận xét, đánh giá chung
Nhận xét, đánh giá theo 5 tiêu chí
Nhận xét, đánh giá trên từng đơn hàng
Doanh nghiệp phản hồi đánh giá
Người có thẩm quyền phản hồi các đánh giá từ KH
Hệ thống cập nhật thông tin, lưu trữ dữ liệu, giúp DN thống kê, phân tích và đưa ra giải pháp cải tiến sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh, v.v
Lợi ích
Việc nhận được thông tin phản hồi, đánh giá giúp DN có cái nhìn sâu sắc về sự hài lòng hoặc không hài lòng của KH, lấy đó làm cơ sở để cải tiến sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh nhằm giữ chân KH và nâng cao doanh thu
Các đánh giá tích cực từ KH giúp DN quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu đến các KH tiềm năng khác trên hệ thống
Với những đánh giá cao, DN có cơ hội được ATALINK đề xuất đến KH đang có nhu cầu mua hàng, giúp DN có thêm cơ hội tăng doanh thu
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội