atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người bán
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh
trực tuyến
Minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý đội ngũ bán hàng,
hoạt động kinh doanh của DN
Cách thức hoạt động
Hệ thống hỗ trợ cơ chế phân quyền theo mô hình tổ chức của DN
Nhằm bảo mật thông tin, kiểm soát hiệu quả công việc của các phòng ban, nhân viên trong công ty
Các vai trò trong DN được phân quyền như sau:
Quản trị viên cấp cao
Quản trị viên
Trưởng bộ phận bán hàng
Nhân viên bán hàng
Quản trị viên bán hàng
Đội ngũ nhân viên kho và điều phối giao hàng
Doanh nghiệp quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh
Khởi tạo các nhóm bán hàng theo nhiều cấp bậc
Phân bổ KH, NPP cho từng nhóm cũng như cá nhân trong nhóm phụ trách quản lý
Quản trị viên cấp cao và quản trị viên có quyền xem và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh
Trưởng nhóm có quyền quản lý thông tin của nhóm bán hàng, KH, NPP dưới cây quản lý của mình
Mỗi nhân viên kinh doanh được phép truy cập, xem, thao tác dữ liệu tương ứng với quyền của mình trên hệ thống
Lợi ích
Hệ thống phân quyền cho phép DN quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng theo nhiều nhóm ở nhiều cấp. Nhân viên được phép truy cập, xem, thao tác với dữ liệu tương ứng với quyền của mình trên hệ thống, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động quản lý và kinh doanh của DN
Ban giám đốc dễ dàng kiểm soát hiệu suất công việc của đội ngũ kinh doanh và giám sát toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn để phân tích, đưa ra giải pháp thích hợp nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho DN một cách hiệu quả nhất
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội