atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người bán
Quản lý đơn bán hàng trực tuyếnNâng cao hiệu quả quản lý đơn bán hàng
Đơn giản, tiện lợi trong việc theo dõi và quản lý trạng thái đơn hàng
Cách thức hoạt động
Doanh nghiệp khởi tạo đơn bán hàng
Sử dụng lại mẫu đơn bán hàng đã được lưu trên ứng dụng
Hoặc đơn bán hàng mới có thể được:
Tạo từ danh mục sản phẩm cần bán trực tuyến
Tạo từ báo giá đã gửi đến KH
Tạo từ thư chào hàng
Hoặc DN nhận đơn bán hàng được hệ thống tạo mới và gửi đến dựa trên đơn mua hàng từ KH
Khách hàng tiếp nhận và xử lý đơn hàng
Hệ thống thông báo đa kênh giúp KH nhanh chóng nhận được thông tin về đơn hàng
Người dùng đủ thẩm quyền của KH tiến hành xem và xử lý đơn hàng một cách tức thời
Cập nhật trạng thái đơn hàng
DN và KH cập nhật thông tin và trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực
Nhận các thông báo nhắc nhở khi đến thời gian giao hàng / nhận hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đúng tiến độ
DN tương tác, phản hồi trực tuyến với KH một cách nhanh chóng và tức thời
Doanh nghiệp quản lý đơn bán hàng
Quản lý đơn bán hàng và dữ liệu lịch sử theo: KH, nhân viên bán hàng, tình trạng đơn hàng, ngày giao hàng, v.v
Nhân viên kho kiểm soát chi tiết đơn bán hàng cần giao theo: mặt hàng, KH, địa điểm cần giao, chi phí giao hàng
Đội điều hàng lên kế hoạch giao hàng và điều phối nhân viên giao hàng
Xuất danh sách đơn bán hàng
Đặt lịch tạo đơn bán hàng định kỳ
Lợi ích
DN dễ dàng cập nhật thông tin, trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực
DN tương tác trực tuyến, nhanh chóng với KH trong quá trình xử lý đơn hàng đảm bảo đơn hàng được giao đúng, đủ, kịp thời
Người dùng đủ thẩm quyền có thể xem xét thông tin chi tiết đơn hàng và tiến hành xử lý, đảm bảo tính minh bạch, có hệ thống trong hoạt động kinh doanh của DN
Hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm thời gian trong việc khởi tạo đơn hàng
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội