atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người bán
Quản lý Khách hàng mục tiêu, Khách hàng
Nhà phân phối trực tuyến
Đơn giản, nhanh chóng trong việc khởi tạo dữ liệu Đối tác,
Quản lý hiệu quả các cơ hội kinh doanh, duy trì mối quan hệ cùng thắng bền vững với KH, NPP
Cách thức hoạt động
Doanh nghiệp tạo danh sách KH mục tiêu, KH, NPP
Chỉ việc tìm, chọn KH mục tiêu, KH hiện hành, NPP từ dữ liệu gốc gần 800.000 DN đã được chuẩn hóa và xác thực (hoặc chọn KH mục tiêu từ đề xuất của hệ thống dựa vào ngành nghề kinh doanh của DN, danh mục sản phẩm và dữ liệu lịch sử)
Phân loại KH, NPP theo nhóm KH, NPP và phân quyền cho nhân viên kinh doanh phụ trách
Thêm vào danh sách KH mục tiêu, KH hiện hành, NPP của DN
KH, NPP nhận yêu cầu kết nối
Hệ thống thông báo đa kênh giúp KH, NPP nhanh chóng nhận được yêu cầu kết nối
KH, NPP chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết nối dựa theo tiêu chí mà KH, NPP tự định nghĩa
Thông tin được đảm bảo bí mật trong quá trình KH, NPP nhận yêu cầu kết nối
Doanh nghiệp kết nối với KH, NPP
DN nhận được thông báo KH, NPP chấp nhận / từ chối yêu cầu
Mối quan hệ giữa DN và KH, NPP được xác thực, phục vụ cho các giao dịch về sau
Hệ thống tự động đồng bộ hóa thông tin 2 chiều giữa DN và KH, NPP mỗi khi có thay đổi
Doanh nghiệp quản lý danh sách KH mục tiêu, KH hiện hành, NPP
Quản lý KH mục tiêu, KH, NPP bao gồm thông tin công ty, người liên hệ, các tương tác qua lại, lịch sử giao dịch, v.v
Khởi tạo, theo dõi tất cả các lịch trình tương tác và trạng thái của KH mục tiêu
Cập nhật thông tin, tình trạng làm việc với KH mục tiêu, KH, NPP, các thư chào hàng, yêu cầu báo giá, các thương lượng và đơn hàng liên quan của từng KH, NPP
Lợi ích
Giảm 70 - 90% thời gian khởi tạo thông tin Đối tác với gần 800.000 hồ sơ DN đã được chuẩn hóa và xác thực từ dữ liệu gốc, hạn chế đến 99,9% sai sót dữ liệu
Quản lý dễ dàng thông tin của Đối tác
Dữ liệu của công ty
Lịch sử giao dịch với KH, NPP
Thông tin người liên hệ của KH, NPP
Các tương tác qua lại, v.v
Giúp Ban giám đốc đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, các cơ hội bán hàng và đưa ra những phương án, chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao doanh thu cho DN một cách hiệu quả nhất
Hiệu quả trong việc đồng bộ hóa thông tin giữa DN và Đối tác
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội