atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Dành cho người bán
Quản lý yêu cầu báo giá trực tuyếnMở rộng cơ hội kinh doanh với nhiều khách hàng mới
Rút ngắn thời gian đáp ứng yêu cầu từ khách hàng
Cách thức hoạt động
Doanh nghiệp nhận yêu cầu báo giá
Nhận yêu cầu báo giá trực tiếp từ KH hiện hành, KH mục tiêu
Truy cập hàng trăm yêu cầu báo giá đúng ngành hàng trên Marketplace
Doanh nghiệp gửi báo giá và phản hồi thương lượng với KH
Gửi báo giá cho KH
Ứng dụng “niêm phong” báo giá để đảm bảo bí mật cho đến ngày xét duyệt
Phản hồi thương lượng từ KH một cách nhanh chóng, kịp thời
Doanh nghiệp quản lý yêu cầu báo giá
DN nhận thông báo trúng thầu / không trúng thầu
DN ra quyết định bán hàng (*)
Ứng dụng lưu lại các yêu cầu báo giá cũng như thông tin thương lượng giữa DN
(*) Nghiệp vụ nội bộ của Doanh nghiệp
Lợi ích
Cơ hội truy cập hàng trăm yêu cầu báo giá công khai trên Marketplace, mở rộng cơ hội kinh doanh với nhiều KH mới
Nắm bắt cơ hội kinh doanh, rút ngắn thời gian đáp ứng yêu cầu từ KH của đội ngũ bán hàng nhờ sự quản lý có hệ thống các yêu cầu báo giá
Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và KH trao đổi thông tin nhanh chóng
Ứng dụng lưu trữ toàn bộ yêu cầu báo giá và thông tin thương lượng giữa DN với KH, giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả bán hàng
Đồng hành cùng Doanh nghiệp
với những tính năng vượt trội