atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
sell_icon_atalink
Bán hàng ngay
Chọn tỉnh thành
Quản lý bán hàngQuản lý bán hàng hiệu quả. Gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
FreeTrải nghiệm ngay giải pháp quản lý hoạt động bán hàng mà không lo về chi phí sử dụng
Miễn phí
BasicQuản lý hoạt động bán hàng và đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu quả hơn
20.000.000VND / năm
StandardQuản lý bán hàng và có cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh qua các báo cáo phân tích đa chiều
40.000.000VND / năm
AdvancedGia tăng tối đa doanh thu và tăng trưởng vượt trội với các tính năng quản lý hoạt động bán hàng nâng cao
80.000.000VND / năm
Chi phí triển khai (1 lần duy nhất)
Miễn phí
100.000.000 VND
Tối đa 3 NV* kinh doanh
Tối đa 25 NV kinh doanh
Tối đa 50 NV kinh doanh
Tối đa 100 NV kinh doanh
* NV: Nhân viên
So sánh các gói sản phẩm và các tính năng vượt trội
FreeMiễn phíVND / năm
Basic20.000.000VND / năm
Standard40.000.000VND / năm
Advanced80.000.000VND / năm
Quản lý danh mục sản phẩm cần bán, sản phẩm khuyến mãi
Quản lý thư chào hàng, yêu cầu báo giá, báo giá, đơn bán hàng
Quản lý Khách hàng mục tiêu, Khách hàng, Nhà phân phối
Quản lý và phản hồi đánh giá từ Khách hàng
Quản lý Đội bán hàng
Hệ thống báo cáo phân tích đa chiều về bán hàng
Quản lý kho
Dịch vụ hỗ trợ, đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp
Một vài tính năngToàn bộ tính năng
Khám phá toàn bộ tính năng
Quản lý hoạt động bán hàng hiệu quả
Quản lý danh mục sản phẩm cần bán
Tìm, chọn sản phẩm trên ATALINK và thêm vào
danh mục sản phẩm cần bán
Đăng tải sản phẩm lên trang chủ marketplace
Số lượng sản phẩm được quản lý
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý sản phẩm khuyến mãi
Số lượng ngành hàng được quản lý
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý thư chào hàng
Đăng thư chào hàng lên trang chủ marketplace
Gửi thư chào hàng đến KH mục tiêu / KH
Gửi thư chào hàng cho KH
đến
40 KH mục tiêu
& 40 KH hiện hành
đến
800 KH mục tiêu
& 800 KH hiện hành
Không giới hạn
Không giới hạn
Tần suất gửi thư chào hàng đến 1 KH
1 lần / tháng
2 lần / tháng
4 lần / tháng
8 lần / tháng
Số lượng thư chào hàng được phản hồi thương lượng
với KH mới
40 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng thư chào hàng được phản hồi thương lượng
với KH hiện hành
100 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý yêu cầu báo giá
Truy cập yêu cầu báo giá trên marketplace
Nhận các yêu cầu báo giá từ KH mới, KH hiện hành
Số lượng yêu cầu báo giá từ KH mới được phản hồi
40 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng yêu cầu báo giá từ KH hiện hành được phản hồi
100 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý báo giá
Số lượng báo giá gửi đến KH mới
40 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng báo giá gửi đến KH hiện hành
100 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Phản hồi thương lượng với KH
Chính sách giá
Tạo chính sách giá theo nhóm KH / NPP
Kiểm soát giá bán theo nhóm KH / NPP
Chính sách khuyến mãi
Tạo chương trình khuyến mãi (chiết khấu, tặng hàng,
giảm giá v.v)
Kiểm soát ngân sách khuyến mãi
Quản lý đơn bán hàng
Số lượng đơn hàng được tạo và gửi đến KH
100 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tạo đơn bán hàng tự động từ đơn mua hàng
Cập nhật tình trạng đơn bán hàng
Tương tác trực tuyến với KH trong quá trình xử lý đơn hàng
Xuất danh sách đơn bán hàng
Quản lý giao hàng
Tạo đơn giao hàng cho KH (giao 1 hoặc nhiều lần)
Theo dõi tình trạng giao hàng
Quản lý KH, KH mục tiêu
Tìm, chọn, thêm KH, KH mục tiêu từ dữ liệu gốc của hệ thống
Phân quyền quản lý KH / KH mục tiêu
Số lượng KH được quản lý
400
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Cập nhật thông tin của KH, KH mục tiêu khi có sự thay đổi
Tìm kiếm, tương tác trực tuyến dễ dàng với nhân viên của KH,
KH mục tiêu
Chăm sóc KH
Tạo danh sách KH tuỳ chỉnh
Quản lý thông tin liên hệ của KH
Theo dõi hoạt động / phản hồi của KH
Thống kê KH tiềm năng
Thống kê lượt truy cập
Tạo lịch, nhắc lịch gặp KH
Quản lý NPP
Tìm, chọn, thêm NPP từ dữ liệu gốc của hệ thống
Phân quyền quản lý NPP
Số lượng NPP được quản lý
16
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Cập nhật thông tin của NPP khi có sự thay đổi
Tìm kiếm, tương tác trực tuyến dễ dàng với nhân viên của NPP
Đội bán hàng
Phân quyền bán hàng
Tổ chức đội bán hàng nhiều cấp
Tổ chức tuyến bán hàng
Theo dõi tuyến bán hàng
Chỉ tiêu bán hàng
Thiết lập chỉ tiêu bán hàng theo NPP, nhân viên bán hàng
Theo dõi chỉ tiêu bán hàng của NPP
Theo dõi chỉ tiêu bán hàng theo nhân viên bán hàng
Quản lý đánh giá từ KH
Phản hồi đánh giá từ KH
Báo cáo phân tích bán hàng
Báo cáo tổng quan
Báo cáo khuyến mãi
Báo cáo chỉ tiêu bán hàng của NPP và nhân viên bán hàng
Báo cáo trả hàng
Báo cáo theo tuyến bán hàng
Báo cáo độ phủ sản phẩm
Báo cáo tồn kho
Quản lý kho
Quản lý xuất / nhập / chuyển kho
Theo dõi tồn kho
Nhắc lịch đặt hàng
Dịch vụ hỗ trợ, đào tạo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo trực tuyến
Đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp
Quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Ưu tiên hiển thị sản phẩm, thương hiệu hàng đầu
trên kết quả tìm kiếm
Ưu tiên hiển thị thương hiệu tại danh sách Nhà cung cấp
tiêu biểu
Ưu tiên hiển thị sản phẩm và thương hiệu trên banner
danh mục ngành hàng
Được giảm giá chi phí khi đặt quảng cáo trên ATALINK
Kết nối, tương tác với Doanh nghiệp, Tổ chức, Hiệp hội đối tác
Kết nối với gần 800.000 Doanh nghiệp Việt Nam
Tương tác trực tuyến với KH mục tiêu / KH
trước, trong và sau khi bán hàng
Cập nhật thông tin, tin tức của KH mục tiêu / KH
Quảng bá hình ảnh, hoạt động, tin tức của Doanh nghiệp
đến Doanh nghiệp khác
Kết nối với hơn 400 Hội / Hiệp Hội, hơn 800 Khu công nghiệp (KCN) / Khu chế xuất (KCX)
Doanh nghiệp Hội viên quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến
các Hội viên khác trong cùng Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Doanh nghiệp Hội viên đăng thư chào hàng trên trang xúc tiến
thương mại của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp Hội viên phản hồi các yêu cầu báo giá trên
trang xúc tiến thương mại của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp trong và ngoài Hội cập nhật tin tức của
Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Doanh nghiệp trong và ngoài Hội được truy cập vào dữ liệu
Hội viên của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp ngoài Hội gửi yêu cầu tham gia vào các
Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Tiện ích
Thông báo (in-app, push, email, SMS)
Thông báo chung
Thông báo đặc biệt (nhắc nhở và khẩn cấp)
Tin nhắn