atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
sell_icon_atalink
Bán hàng ngay
Chọn tỉnh thành
Quản lý mua hàngTối ưu hóa chi phí mua hàng. Quản lý mua hàng hiệu quả.
FreeTrải nghiệm ngay giải pháp quản lý hoạt động mua hàng mà không lo về chi phí sử dụng
Miễn phí
BasicQuản lý hoạt động mua hàng và đội ngũ nhân viên mua hàng hiệu quả hơn
20.000.000VND / năm
StandardQuản lý mua hàng và có cái nhìn toàn diện về hiệu suất chi phí mua hàng qua các báo cáo phân tích đa chiều
40.000.000VND / năm
AdvancedTối ưu hóa chi phí mua hàng với các tính năng quản lý hoạt động mua hàng nâng cao
80.000.000VND / năm
Chi phí triển khai (1 lần duy nhất)
Miễn phí
100.000.000 VND
Tối đa 4 NV* mua hàng
Tối đa 8 NV mua hàng
Tối đa 16 NV mua hàng
Tối đa 32 NV mua hàng
* NV: Nhân viên
So sánh các gói sản phẩm và các tính năng vượt trội
FreeMiễn phíVND / năm
Basic20.000.000VND / năm
Standard40.000.000VND / năm
Advanced80.000.000VND / năm
Quản lý danh mục sản phẩm cần mua
Quản lý yêu cầu báo giá, báo giá, sản phẩm khuyến mãi từ
Nhà cung cấp, đơn mua hàng
Quản lý nhà cung cấp hiện hành, nhà cung cấp tiềm năng
Đánh giá Nhà cung cấp
Quản lý Đội mua hàng
Hệ thống báo cáo phân tích đa chiều về mua hàng
Quản lý kho
Dịch vụ hỗ trợ, đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp
Một vài tính năngToàn bộ tính năng
Khám phá toàn bộ tính năng
Mua hàng tiết kiệm, quản lý mua hàng hiệu quả
Quản lý danh mục sản phẩm cần mua
Tìm, chọn sản phẩm trên ATALINK và thêm vào
danh mục sản phẩm cần mua
Số lượng sản phẩm được quản lý
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng ngành hàng được quản lý
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý yêu cầu báo giá
Đăng yêu cầu báo giá lên marketplace
Gửi yêu cầu báo giá cho NCC
Gửi đến 8 NCC
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng yêu cầu báo giá được đăng tải / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quản lý báo giá
Nhận và thương lượng với NCC
So sánh báo giá
Quản lý thư chào hàng từ NCC
Nhận thư chào hàng và thương lượng với NCC / NCC tiềm năng
Quản lý đơn mua hàng
Số lượng đơn mua hàng được tạo và gửi đến NCC
100 / tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Cập nhật tình trạng, phản hồi trực tuyến với NCC trên đơn
mua hàng
Xuất danh sách đơn mua hàng
Đặt lịch tạo đơn mua hàng định kỳ
Quản lý NCC hiện hành, NCC tiềm năng
Tìm, chọn, thêm NCC từ dữ liệu gốc của hệ thống
Phân quyền quản lý NCC
Số lượng NCC được quản lý
400
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tìm kiếm, tương tác trực tuyến dễ dàng với nhân viên của NCC
Đánh giá NCC
Đánh giá chung
Đánh giá theo 5 tiêu chí (Giá cả, Chất lượng, Giao hàng,
Dịch vụ, Điều khoản thanh toán)
Đánh giá theo đơn hàng
Đánh giá nội bộ
Phản hồi đánh giá
Xếp loại NCC
Quản lý đội mua hàng
Quản lý nhân viên mua hàng
Phân quyền mua hàng
Báo cáo phân tích mua hàng
Báo cáo tổng quan
Báo cáo xếp loại NCC
Thời gian trung bình của chu kỳ mua hàng
Báo cáo yêu cầu báo giá thành công
Quản lý kho
Quản lý xuất / nhập / chuyển kho
Theo dõi tồn kho
Nhắc lịch đặt hàng
Dịch vụ hỗ trợ, đào tạo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo trực tuyến
Đào tạo trực tiếp tại Doanh nghiệp
Kết nối, tương tác với Doanh nghiệp, Tổ chức, Hiệp hội đối tác
Kết nối với gần 800.000 Doanh nghiệp Việt Nam
Tương tác trực tuyến với NCC tiềm năng / NCC
trước, trong và sau khi mua hàng
Cập nhật thông tin, tin tức của NCC tiềm năng / NCC
Quảng bá hình ảnh, hoạt động, tin tức của Doanh nghiệp
đến Doanh nghiệp khác
Kết nối với hơn 400 Hội / Hiệp Hội, hơn 800 Khu công nghiệp (KCN) / Khu chế xuất (KCX)
Doanh nghiệp Hội viên quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến
các Hội viên khác trong cùng Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Doanh nghiệp Hội viên đăng yêu cầu báo giá trên trang xúc tiến
thương mại của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp Hội viên phản hồi các thư chào hàng
trên trang xúc tiến thương mại của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp trong và ngoài Hội cập nhật tin tức của
Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Doanh nghiệp trong và ngoài Hội được truy cập vào dữ liệu
Hội viên của Hội / Hiệp hội
Doanh nghiệp ngoài Hội gửi yêu cầu tham gia vào các
Hội / Hiệp Hội / KCN / KCX
Tiện ích
Thông báo (in-app, push, email, SMS)
Thông báo chung
Thông báo đặc biệt (nhắc nhở và khẩn cấp)
Tin nhắn