Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Trang bạn muốn truy xuất không tồn tại
ATALINK là Giải pháp Quản trị chuỗi cung ứng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud-based Solution-as-a-Service), giúp mỗi Doanh nghiệp cũng như các ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam truy cập được, có cơ hội thấu hiểu nhiều bức tranh đa chiều khác nhau về chuỗi cung ứng liên quan mật thiết đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Các tính năng chính của giải pháp