Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Can thiếc tròn 22L
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đang mở
Địa điểm: Long An
Thời hạn: Còn 174 ngày
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Can thiếc là sản phẩm bao bì kim loại được sản xuất dùng để chứa, lưu trữ hàng hóa. Can thiếc chứa được nhiều thứ như: Sơn, dầu, keo, hóa chất, mực in... Can thiếc có cấu tạo hình trụ là dạng phổ biến nhất hiện nay. Miệng can được thiết kế dễ dàng chiết rót sử dụng sản phẩm chứa bên trong.

NHÀ CUNG CẤP
(Bao Bì Kim Loại)