Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Khẩu trang 3M 9042
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đang mở
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Còn 70 ngày
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Khẩu trang 3M 9042 ứng dụng trong môi trường mài, chà nhám, mài, đóng gói, cắt hoặc trong môi trường bụi, bụi dầu.

NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)