Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Khẩu trang 3M 9913
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đã đóng
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Đã hết hạn
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Khẩu trang được thiết kế nhằm bảo vệ hệ hô hấp người lao động khi làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, ô nhiễm, các loại hơi hữu cơ, bụi dầu, hơi sơn, bụi gỗ.

NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)