Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Khẩu trang vải 3 lớp
>= 1
3.000đ
Danh mục:
Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp
Thời hạn:
Đã hết hạn
Thị trường chính:
Hà Nội
Trạng thái:
Đã đóng
Nhà cung cấp
Mô tả
Khẩu trang được dùng ở những nơi có độ ô nhiễm trung bình hoặc những môi trường khí độc ít chỉ có hơi hoặc bụi bẩn. Đặc biệt những môi trường làm việc cần sử dụng khẩu trang bao gồm: may mặc, khai thác cát, quét rác, nghề mộc, ngành công nghiệp nặng, cơ khí...
NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)