Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Máy chủ Server Dell PowerEdge T440
>= 1
47.356.000₫
49.856.000₫
5%
OFF
Danh mục:
Máy Chủ & Thiết Bị Mạng
Thời hạn:
Còn 3.095 ngày
Thị trường chính:
Thành phố Hồ Chí Minh
Trạng thái:
Đang mở
Nhà cung cấp
NHÀ CUNG CẤP
(Máy Chủ & Thiết Bị Mạng)