Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Thiết bị thở Scott Safety Propak - I
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đang mở
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Còn 144 ngày
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

ProPak-F được thiết kế để sử dụng cho lính cứu hỏa hoặc được lặp đặt để chữa cháy trong thị trường dầu khí. Toàn bộ dòng sản phẩm ProPak đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN137:2006 Type 2, kết hợp với bài kiểm tra đốt cháy trong ngọn lửa, và theo bản chỉnh sửa thứ 9 của MED, có nghĩa là thiết bị được chứng nhận tiêu chuẩn mới nhất của ngành hàng hải.

NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)