atalink-logo-mobile
atalink-logo
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
atalink-logo-mobile
atalink-logo
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
Chính sách đăng tin tức, thư chào hàng,
yêu cầu báo giá, khuyến mãi sản phẩm
của giải pháp quản trị chuỗi cung ứng Atalink
I.
Giới thiệu
Chính sách đăng tin tức, thư chào hàng, yêu cầu báo giá, khuyến mãi sản phẩm (sau đây gọi là “Chính sách”) trên nền tảng quản trị chuỗi cung ứng ATALINK được ban hành bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATALINK bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến việc đăng tin tức, thư chào hàng, yêu cầu báo giá, khuyến mãi sản phẩm của Doanh nghiệp mua - bán hàng khi hợp tác kinh doanh trên nền tảng ATALINK.
“Người dùng” được đề cập đến trong Chính sách này bao gồm: cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức đăng ký tài khoản sử dụng trên nền tảng quản trị chuỗi cung ứng ATALINK.
II.
Mục đích
Chính sách này áp dụng đối với toàn bộ người dùng trên ATALINK. Vui lòng đọc những việc nên và không nên làm dưới đây khi sử dụng ứng dụng ATALINK. Bằng việc dùng ứng dụng này, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết nỗ lực gìn giữ sự an toàn, tin cậy cho nền tảng ATALINK
III.
Đăng tin nói chung
3.1
Quy định chung
Người dùng được quyền đăng tin tức lên ATALINK nhằm chia sẻ, quảng bá nhằm mục đích kinh doanh.
NGHIÊM CẤM người dùng đăng tải những tin tức có nội dung sau đây:
Tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên ATALINK
Đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến tình dục, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam
Đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người
Đăng tin tức nhằm xúc phạm cá nhân / tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán / thương hiệu khác
Đăng tin tức với những lời lẽ đe dọa mọi người có khả năng hăm dọa, bài trừ người khác
Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do ATALINK cung cấp
Đăng một tin tức lặp đi lặp lại (spam)
Hạn chế tối đa những sản phẩm mang tính cá nhân (như hình cá nhân, hình ảnh của gia đình, hình ảnh của con cái)
Đăng tin tìm bạn tình, môi giới bạn tình
Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm)
Tài liệu bí mật quốc gia
3.2
Cách xử lý các trường hợp vi phạm
ATALINK có quyền xóa bất kỳ tin tức vi phạm các quy định trên mà không cần thông báo thêm
Nếu người dùng tiếp tục vi phạm, ATALINK sẽ thông báo đến người dùng có thẩm quyền của Doanh nghiệp để tiến hành xử lý
Nếu người dùng vẫn tiếp tục tái phạm với tần suất lớn hơn 3 lần. ATALINK sẽ tiến hành vô hiệu hóa tài khoản vĩnh viễn
Người dùng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đăng tải các nội dung mà Pháp luật Việt Nam không cho phép
IV.
Đăng thư chào hàng
Quy định:
Tiêu đề thư chào hàng phải đủ ký tự, rõ nghĩa, không được chứa các từ ngữ thô tục, sai ngữ pháp và sử dụng đúng ngôn ngữ của nước sở tại
Tên sản phẩm, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan phải đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin tức của ATALINK
Sản phẩm trong thư chào hàng đăng tải phải được đặt đúng danh mục các cấp của ngành hàng theo quy định
Giá sản phẩm trong thư chào hàng đăng bán (nếu có) phải tính bằng đơn vị tiền tệ của nước sở tại
Giá sản phẩm trong thư chào hàng đăng bán phải tuân thủ quy định theo Luật giá hiện hành, nghiêm cấm các hành vi tăng giá bán bất hợp lý, đăng giá ảo so với giá niêm yết trên sản phẩm đã được đăng ký hợp pháp; giá thị trường tại thời điểm thị trường ổn định hoặc giá bình ổn theo thông báo của Cơ quan chức năng có thẩm quyền
Sản phẩm được đăng tải trong thư chào hàng cần tuân thủ chính sách xác thực doanh nghiệp, người dùng, sản phẩm của ATALINK
Cách xử lý nếu người dùng vi phạm các quy định trên
ATALINK sẽ email / gọi điện thoại nhắc nhở và yêu cầu chỉnh sửa thư chào hàng
Các trường hợp tiếp tục vi phạm nhiều lần / nhắc nhở nhưng không xử lý, ATALINK sẽ xóa những thư chào hàng này mà không cần thông báo thêm
V.
Đăng yêu cầu báo giá
Quy định:
Tiêu đề yêu cầu báo giá phải đủ ký tự, rõ nghĩa, không được chứa các từ ngữ thô tục, sai ngữ pháp và sử dụng đúng ngôn ngữ của nước sở tại
Tên sản phẩm, hình ảnh, số lượng, mô tả sản phẩm, địa chỉ giao hàng và các thông tin liên quan phải đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin tức của ATALINK
Sản phẩm trong yêu cầu báo giá đăng tải phải được đặt đúng danh mục các cấp của ngành hàng theo quy định
Cách xử lý nếu người dùng vi phạm các quy định trên
ATALINK sẽ email / gọi điện thoại nhắc nhở và yêu cầu chỉnh sửa yêu cầu báo giá
Các trường hợp tiếp tục vi phạm nhiều lần / nhắc nhở nhưng không xử lý, ATALINK sẽ xóa những yêu cầu báo giá này mà không cần thông báo thêm
VI.
Đăng khuyến mãi sản phẩm
Nếu Doanh nghiệp bán hàng sử dụng chương trình khuyến mãi sản phẩm trên ATALINK, Doanh nghiệp cần vận hành hợp pháp, tuân thủ quy định luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (số 81/2018/NĐ-CP) và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu thực hiện các hành vi vi phạm các nghị định của Pháp luật về chính sách khuyến mãi sản phẩm
Các chương trình khuyến mãi sản phẩm trên ATALINK được mặc định rằng
ATALINK hoàn toàn không tài trợ, ủng hộ, quản lý chương trình khuyến mãi đó hoặc chương trình khuyến mãi đó không liên quan đến ATALINK và
ATALINK được miễn trừ hoàn hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu Doanh nghiệp bán hàng thực hiện các hành vi vi phạm nghị định của pháp luật về chính sách khuyến mại sản phẩm
Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, ATALINK sẽ xóa những sản phẩm khuyến mãi mà không cần thông báo thêm